Italija

| ITALIJA ZA HEDONISTE - u pripremi

ITALIJA ZA HEDONISTE 6 dana / 3 noćenja

BOLONJA/RIMINI/FIRENCA/PIZA/SAN MARINO/RAVENA/VENECIJA

Italija se nalazi na Apeninskom poluostrvu. Graniči se sa Francuskom, Švajcarskom, Austrijom i Slovenijom. Na severu zemlje proteže se jedan deo Alpa, a sa severozapada ka jugoistoku pružaju se Apenini. Veći gradovi pored Rima su Milano, Torino i Napulj. Država izlazi na Ligursko, Tirensko i Jadransko more. Ona je svakako jedna od najpoznatijih zemalja sveta. Ovaj podatak naravno ne čudi kada se u obzir uzme činjenica da je današnja Italija nastala na temeljima starog rimskog carstva koje je svojevremeno bilo najjače na evropskom kontinentu. Na teritoriji današnje Italije nalazi se sedište poglavara katoličke crkve, veliki broj hramova zidanih u različitim periodima razvoja umetnosti. Italija je poznata i po svojoj muzici, piscima, kuhinji... U svakom slučaju je država koju bi trebalo obavezno obići, i pored poslovnih obaveza iskoristiti da se upozna njen severni deo, sa nezaobilaznom Veronom i Venecijom!

PROGRAM PUTOVANJA:

1. Dan - BEOGRAD 
Polazak u 18:00 časova (tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje – organizator šalje  obaveštenje svim putnicima sa svim detaljima polaska). Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa usputnim zadržavanjima radi graničnih formalnosti, odmora i osveženja.

2. Dan - BOLONJA-RIMINI 
Dolazak u Bolonju -La dotta, la rossa, la grassa – učena, crvena, debela… To je BOLONJA! Na 900 km od Beograda, u italijanskoj regiji Emilija - Romanja, smestila se Bolonja, grad nauke i najstarije evropsko univerzitetsko sedište, ali i grad špageta, mortadele i harmonične arhitekture.
Na najvećem trgu u gradu smeštena je crkva Svetog Petronija, peta po veličini na svetu, sa najdužim meridijanom ucrtanim na podu, iz 17.veka, i sa kontroverznim prikazom Muhameda na ogromnoj slici. U njoj je Karlo V 1530.godine krunisan za cara. U okruženju crkve je i Gradska kuća, Arheološki muzej, Biblioteka Borsa u kojoj se mogu videti rimski ostaci nekadašnjeg grada, fontana Neptuna. Na par minuta peške od glavnog trga, stiže se do dve krive kule, prepoznatljivih simbola Bolonje. Asineli (97m) i Garisendi (48m), tornjevi jedan do drugog, dobili su imena po plemićkim porodicama koje su ih izgradile kao simbol svoje moći. Ako se popnete na Asineli, divićete se panorami i pogledu na grad sa visine. Iza tornjeva je studentski i univerzitetski kvart, u kom možete posetiti i Nacionalnu pinakoteku, sa delima Tintoreta, Đota, Rafaela. Specifičnost Bolonje su tremovi, natkriveni prolazi, koji su sa nizom stubova spojeni i štite od sunca, a i od kiše. Ima ukupno 38 km natkrivenih trotoara u istorijskom centru gradu, i oni su pod zaštitom UNESCO-a.
Slobodno vreme za individualni obilazak grada. Polazak za Rimini u večernjim časovima. Dolazak i smeštaj u hotel. Noćenje.

3. Dan - RIMINI - FIRENCA - PIZA - RIMINI 
Doručak. Slobodno vreme, ili fakultativni odlazak u  Firencu - grad u kome je nastao Italijanski jezik i najveća umetnička dela iz doba renesanse, grada u kome su ziveli i radili Mikelanđelo, Dante, Donatelo, Đoto, Leonardo da Vinči. Obilazak: Katedrala Sv. Marije sa Bruneleskievom kupolom, Baptisterija, Đotov zvonik, Danteova kuca, palata Vekio, galerija Ufici, most Vekio na reci Arno. Nastavak putovanja za Pizu, "mesto čudesa", obilazak katedrale i cudesnog "Krivog tornja". Povratak za Rimini. Noćenje.

4. Dan - RIMINI - SAN MARINO - RAVENA - RIMINI 
Doručak. Slobodan dan ili fakultativni odlazak u San Marino. Obilazak San Marina najstarije i najmanje države na svetu (62kvm), tvrđava Roka, gradska vrata, Titano trg, Parlament, Trg Garibaldi. Polazak ka Raveni. Obilazak grada: Bazilika San Vitale, Mauzolej Gala Placidija, Trg Popolo, Danteov grob. Povratak u Rimini. Noćenje.

5. Dan - RIMINI - LUKA PUNTA SABIONE - VENECIJA  Doručak. Napuštanje hotela. Dolazak u luku  Punta Sabione – slobodno vreme ili fakultativna vožnja brodićem do Venecije. Venecija je nekadašnja srednjevekovna Mletačka Republika, izgrađena je na 118 ostrva, ima 177 kanala i oko 400 mostova. Obilazak grada: most Uzdaha, Duždeva palata (nije predviđen grupni ulazak), stubovi zaštitnici grada, Trg Svetog Marka, Crkva Svetog Marka, toranj, most Rialto. Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. U kasnim poslepodnevnim časovima povratak u luku Punto Sabione i nastavak putovanja za Beograd. Vožnja preko Slovenije i Hrvatske.

6. Dan - BEOGRAD 
Očekivan dolazak u Srbiju na mesto polaska u prepodnevnim  časova (u zavisnosti od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima).

TERMIN

HOTEL

CENA PO OSOBI

SPECIJALNA CENA

   3*    

 

ARANŽMAN OBUHVATA:
- Prevoz autobusom turističke klase prosečne udobnosti na navedenoj relaciji / (mesta se određuju prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju),
- Smeštaj u hotelu 3* i u 1/2 i 1/3 sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom (doručak – kontinentalni)
- Usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja,           
- Obilazak prema programu,
- Troškove ogranizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:                                                                                                                 
 -
 Međunarodno putno zdravstveno osiguranje –  PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE SE PREPORUČUJE ZA PUTOVANJE U INOSTRANSTVO RADI VAŠE SIGURNOSTI ),
- Boravišnu taksu - 2 eur dnevno po osobi                                                            
- Individualne troškove,            
- Fakultativne izlete,                                                         
- Doplata za jednokrevetnu sobu 50% od cene aranžmana
- Transfer iz Novog Sada – 25€ po osobi (minimum 4 putnika).

FAKULTATIVNI IZLETI:         
-
Firenca / Piza   - 40eur
- San Marino / Ravena - 30eur
- Venecija -  25eur                                                                                              
                                                                                                                                                                     
NAPOMENE U VEZI FAKLUTATIVNIH IZLETA:  
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cene fakultativnih izleta su po osobi, minimum za realizaciju izleta je 25 putnika. Cena izleta se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica i organizacije. Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica za muzeje i lokalitete, goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta…Termini i program fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, vremenskih uslova, rasporeda plovidbe brodova i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, ino partneru ili pratiocu grupe.

NAČIN PLAĆANJA:
– Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja.
– Odloženo plaćanje na rate: 40% prilikom rezervacija, ostatak (60%) na 3  jednake mesečne rate, čekovima građana, realizacija  svakog 10. ili 20. u mesecu
– Plaćanje karticama: Visa, Master, Maestro, Dina
– Preko računa: uz profakturu izdatu od strane agencije Hedonic travel.

OPIS HOTELA:
Hotel 3* 

NAPOMENE O SMEŠTAJU:      
Potpisivanjem Ugovora o putovanju putnik prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u programu putovanja. Smeštaj je  u nekom od navedenih hotela do popune kapaciteta, ili sličnom. Zvanična potvrda hotela u kom će biti obezbeđen smeštaj za grupu, na bazi navedene usluge, u skladu sa najavljenom kategorijom i lokacijom, dobija se najranije 5 dana pred polazak na putovanje. U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet.

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19 U ITALIJU:
Od 01.06. ukidaju se sve mere za ulazak u Italiju.          

NAPOMENE:
- Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.       
- Putnik je dužan da prilikom potpisivanja ugovora dostavi organizatoru putovanja sve tražene podatke, uključujući i broj isprave sa kojom se prelazi granica. Ukoliko prilikom potpisivanja ugovora nije dostavio traženi podatak, rok za dostavu je 48 sati.         
- Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.             
- Ukoliko putnici izvrše doplatu za dodatno sedište u autobusu, nemaju prava na refundiranje novca nakon putovanja ukoliko u autobusu ostane još slobodnih mesta.      
- Dan pred polazak organizator putovanja šalje obaveštenje sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.
- Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4h vožnje na usputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.        
- Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.        
- Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
- Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga.              
- Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free” pa Vas molimo da to imate u vidu.       
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
- Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.         
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
- U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.      
- Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.   
- Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
- Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 50. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
- Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka.              
- Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Uz sve objavljene programe važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora putovanja HEDONIC TRAVEL, usaglašeni sa YUTA standardima i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja. HEDONIC TRAVEL poseduje Licencu  OTP br. 103/2021. od 08.10.2021, uz Garanciju putovanja za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, koja se aktivira kod osiguravajuće kuće "TRIGLAV", a.d.o., Beograd , 011/3305100 prijavom na adresu ul. Milutina Milankovića 7a, Beograd ili na mail: travel@triglav.rs, uz Polisu br. 470000054208 izdatu 01.10.2022, ugovorenu sa osiguravajućom kućom "TRIGLAV",a.d.o., Beograd.  

Program broj 1 od 10.01.2023.


telefon.png

last-minute.png

telefon.png

×

INFORMACIJE I KONTAKT TELEFONI

POSLOVNICA BEOGRAD
HEDONIC TRAVEL BEOGRAD
(Gavrila Principa 52)


Radno vreme
Pon - Pet: 09:00 - 20:00
Subota: 09:00 - 15:00

Telefoni:
tel: +381 11 3 66 00 22
tel: +381 11 3 66 44 55

E-mail: info@hedonictravel.rs


OVLAŠĆENI SUBAGENT - NOVI SAD
HEDONIC TRAVEL 021
(Jovana Subotića 21, lokal 1)


Radno vreme
Pon - Pet: 09:00 - 21:00

Telefoni:
+381 21 6610 745

×

Newsletter (prijava)

Ostavite nam email adresu, kako bi Vas obaveštavali o aktuelnim ponudama.* Prijavom ste saglasni da Vas možemo povremeno obaveštavati o aktuelnim ponudama