Evropski gradovi autobusom / 2018

| ISTANBUL 2018

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan  Polazak iz Beograda oko 15:00 h (tačno vreme i mesto biće poznato dva dana pred putovanje). Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima po potrebi.

2.dan  Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada autobusom uz pratnju stručnog lokalnog vodiča / Starog jezgra Istanbula, Zlatni rog, Galata most, obilazak modernih kvartova Istanbula: Taksim i Bejolu…/. Prelazak preko Bosforskog mosta u Malu Aziju, poseta brdu Čamlidža, jednom od najlepših izletišta i vidikovcu Istanbula. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3.dan  Doručak. Fakultativno obilazak najvećih kulturno istorijskih znamenja Carigrada: Čemberlitaš – stub sa obručima iz vizantijskog perioda, Hipodrom – nekadašnje središte vizantijske moći u gradu, Teodosijev obelisk, Egipatski obelisk, Stub Troglave zmije, Plava džamija – jedna od najspektakularnijih džamija na svetu, Aja Sofija – nekadašnja najveća crkva sveta. Topkapi palata – sedište osmanske imperije… Slobodno vreme.  Uveče fakultativno odlazak u nacionalni restoran na večeru sa programom /trbušni ples/. Noćenje.

4.dan  Doručak. Napuštanje hotela.  Fakultativno dnevno krstarenje Bosforom  uz razgledanje grada: Zlatni Rog – najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Džamija Selimija, Dolmabahče palata – poslednje sedište sultana, Bešiktaš – kvart grada sa stadionom istoimenog fudbalskog kluba, Ortokoj kvart, Rumenli hisar – čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula, Jildiz palata, itd. Nakon krstarenja, odlazak u kvart grada Fener i poseta Vaseljeskoj patrijaršiji. Planiran povratak za Srbiju u popodnevnim časovima. Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima.

5.dan  Dolazak u Srbiju u prepodnevnim časovima.        

TERMINI PUTOVANJA

HOTEL

CENA ARANŽMANA

SPECIJALNA CENA

08.03. – 12.03.2018.

3*

119 evra

89 evra do 10.02.

 

doplata za 1/1 40€ (jednokrevetna soba na upit)

DOPLATA ZA POLAZAK IZ NOVOG SADA 2000 din / minimum 4 putnika za transfer

UPLATA PO SPECIJALNOJ CENI DO NAZNAČENOG TERMINA U TABELI

Cena za dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe(na pomoćnom ležaju) umanjuje se 10 evra u zajedničkom ležaju dete do 6 god.ostvaruje  popust 40%

Cena aranžmana se umanjuje za 30  € ukoliko se koristi sopstveni prevoz

 

 

 

 

 

 

NAČIN PLAĆANJA:

- Dinarski po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate za efektivu,  30% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno 7 dana pred put, 

- platnim karticama Visa,Dina, Maestro, Master card, American express,

- 40% prilikom rezervacije, ostatak na 2  rate čekovima,  realizacija čekova  10. Ili 20. u mesecu.

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

- Prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji  od 16 do 87 sedišta / mesta se određuju prema prijavi,

- dva noćenja sa doručkom /švedski sto/ u hotelu sa 3* po lokalnoj kategorizaciji,

- panoramsko razgledanje Istanbula uz pratnju lokalnog vodiča, 

- usluge pratioca grupe (predstavnik agencije),

troškove organizacije putovanja.

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

- Zdravstveno međunarodno osiguranje, 

- fakultativne izlete - usluge vodiča, ulazica (neophodan minimum 20 osoba),

- individualne troškove.

 

Hotel 3 *  se nalazi u centru starog dela Istanbula (Aksaraj, Laleli), u blizini St. Sofije, Kapoli čaršije…Hotel raspolaže sa restoranom i aperitiv barom. Svaka soba ima klimu,TWC, TV, telefon i većina mini bar. Tačan naziv hotela biće poznat 7 dana pre putovanja.

 

FAKULTATIVNI IZLETI:

Tursko veče sa večerom i 2 pića– 30 EUR, Obilazak lokaliteta (Top Kapi, Plava Džamija, Aja Sofija, Hipodrom)–40 EUR

krstarenje Bosforom sa obilaskom Vaseljenske patrijaršije – 20 EUR, Dolmabahče palata – 30 EUR- mogućnost organizovanja ovog izleta 

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini  fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

NAPOMENA: Prtljag putnika sme da sadrži isključivo poklone i stvari za ličnu upotrebu! ! ! !

 

Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu zbog objektivnih okolnodti

Agencija ne snosi odgovornost za  eventualne drugačije usmene informcije o programu putovanja

Agencija zadržava pravo korekcije cena u služaju promena na deviznom tržištu i promena cena ulaznica

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA TRAVELLINO

Organizator putovanja TRAVELLINO   licenca OTP 26/2010

Posrednik putovanja HEDONIC TRAVEL licenca OTP 71/2014Slična putovanja