Italija

| SAN MARINO - 2 noćenja - u pripremi

                        SAN MARINO                         
                                 SA OBILASKOM RAVENE + FAKULTATIVNI IZLET GRADARA I URBINO             
            
dana / 2 noćenja / autobusom     

PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan BEOGRAD         
Polazak sa Novog Beograda pored Brankovog mosta, preko puta TC Ušće (bivša okretnica autobusa 43, a sadašnje stajalište autobusa br 60, skejt park) u 20:00 h (tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje – organizator šalje SMS obaveštenje svim putnicima sa svim detaljima polaska). Noćna vožnja kroz Hrvtasku i Sloveniju preko Italije sa usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

2. dan RAVENA – RIMINI                         
U prepodnevnim časovima dolazak u Ravenu. U okviru svojih drevnih zidina Ravena čuva najbogatije naslđe mozaika, od kojih većina datira iz V i VI veka. Upravo iz tog razloga ranohrišćanska i vizantijske crkve i krstionice, priznate su kao deo svetske baštine UNESKO. Po dolasku razgledanje grada: Trg naroda, spomenik Garibaldija, Kapela u kojoj se nalazi grob čuvenog poete Dantea Alegijerija, šetnja do crkve San Vitale i mauzoleja Gala Placijada... nakon razgledanja slobodno vreme sve do polaska prema hotelu u Riminiju ili okolini Riminija. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan RIMINI - GRADARA - – RAVENA (fakultativno) – BOLONJA (fakultativno) - RIMINI
Doručak
. Slobodno vreme ili mogućnost fakultatativnog izleta Ravena & Bolonja. Odlazak do Ravene – poslednje prestonice Zapadnog Rimskog carstva i sedišta vizantijske uprave u Italiji, grada na čijoj se teritoriji nalazi 7 spomenika pod zaštitom UNESKO-a. Po dolasku obilazak grada: Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, ranohrišćanska bazilika zadužbina Ostrogotskog kralja Teodoriha Velikog izgrađena početkom VI veka; Arijanska krstionica sa kraja V veka n.e; grobnica čuvenog Dantea Aligijerija; Piazza del Popolo; Bazilika San Vitale sa nekim od najlepših mozaika u svetskoj umetnosti izrađenih po narudžbini vizantijskog cara Justinijana (nije predviđen zajednički obilazak crkve) i obližnji mauzolej Gale Placidije, ćerke zapadnorimskog cara Teodosija i majke cara Valentijana III, sa mozaicima izuzetne umetničke vrednosti (takođe nije predviđen grupni obilazak crkve). Nakon slobodnog vremena, odlazak za Bolonju, sedište najstarijeg univerziteta u zapadnom svetu, grada poznatog po dominantmo crvenoj boji svojih građevina, brojnim “krivim” tornjevima, kuhinji i superautomobilima. Obilazak brojnih kulturno-istorijskih znamenitosti grada: Piazza Magiore sa Bazilikom Sv. Petronija, peta crkva po veličini u svetu, mesto krunisanja Karla V za svetog rimskog cara, Palazzo d’Accursio; Neptunova fontana; Palazzo del Podesta; tornjevi Asinelli i Garisenda; Po završenom obilasku, slobodno vreme do povratka u hotel.Noćenje.                                                                                                                                                                                                                                           4. dan RIMINI – SAN MARINO (fakultativno)              
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog izleta San Marino. Odlazak do San Marina, treće najmanje države po veličini i najstarije republike na svetu. Po dolasku obilazak gradskih znamenitosti: Porta San Francesco; Palazzo Pubblico; Basilica San Marino; odbrambene kule sa kojih se pruža fantističan pogled na okolinu i Jadransko more. Slobodno vreme i mogućnost da se počastite nekim parfemom ili predmetom od kože po kojima je San Marino nadaleko poznat,  po značajno nižim cenama od ostatka Evrope. Nakon slobodnog vremena povratak u Rimini po putnike koji nisu krenuli na izlet i polazak za Srbiju.

5. dan BEOGRAD         
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa.

TERMIN

HOTEL

CENA

PROMO CENA

       


ARANŽMAN OBUHVATA:        
 
– Prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji / (mesta se određuju prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju),     
– Smeštaj u hotelu 3* u 1/2 i 1/3 sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom (doručak – kontinentalni),
– Usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja,           
– Troškove ogranizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:                                                                                                                                  
– Međunarodno putno zdravstveno osiguranje,                                                              
– Individualne troškove,            
– Fakultativne izlete,                         
– Boravišna taksa u hotelu – 2 € po osobi po noći – plaća se na licu mesta,                             
– Doplata za jednokrevetnu sobu – 50 € (isključivo na upit).

FAKULTATIVNI IZLETI:          
– Ravena & Bolonja – 30 €,                                                                                                                                                        
– San Marino – 15 €.                                                                                                                                                              

NAPOMENE U VEZI FAKLUTATIVNIH IZLETA:          
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cene fakultativnih izleta su po osobi, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika. Cena izleta se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica i organizacije. Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica za muzeje i lokalitete, goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta…Termini i program fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, vremenskih uslova, rasporeda plovidbe brodova i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, ino partneru ili pratiocu grupe.

NAČIN PLAĆANJA:
– Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja.
– Odloženo plaćanje na rate: 40% prilikom rezervacija, ostatak (60%) na 3  jednake mesečne rate, čekovima gradjana, realizacija  svakog 10. ili 20. u mesecu
– Plaćanje karticama: Visa, Master, Maestro, Dina
– Preko računa: uz profakturu izdatu od strane agencije Hedonic travel.

OPIS HOTELA:
SMEŠTAJ JE  U NEKOM OD NAVEDENIH HOTELA DO POPUNE KAPACITETA, ILI SLIČNOM:

NAPOMENE O SMEŠTAJU:      
Potpisivanjem Ugovora o putovanju putnik prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u programu putovanja. Smeštaj je  u nekom od navedenih hotela do popune kapaciteta, ili sličnom. Zvanična potvrda hotela u kom će biti obezbeđen smeštaj za grupu, na bazi navedene usluge, u skladu sa najavljenom kategorijom i lokacijom, dobija se najranije 5 dana pred polazak na putovanje. U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet.

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19 U ITALIJU:
Od 01.06. ukidaju se sve mere za ulazak u Italiju.          

NAPOMENE:
- Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.
- Putnik je dužan da prilikom potpisivanja ugovora dostavi organizatoru putovanja sve tražene podatke, uključujući i broj isprave sa kojom se prelazi granica. Ukoliko prilikom potpisivanja ugovora nije dostavio traženi podatak, rok za dostavu je 48 sati.         
- Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.         
- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.             
- Ukoliko putnici izvrše doplatu za dodatno sedište u autobusu, nemaju prava na refundiranje novca nakon putovanja ukoliko u autobusu ostane još slobodnih mesta.      
- Dan pred polazak organizator putovanja šalje obaveštenje sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.
- Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4h vožnje na usputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.        
- Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.        
- Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
- Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga.              
- Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free” pa Vas molimo da to imate u vidu.       
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
- Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.         
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
- U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.      
- Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.   
- Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
- Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 50. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
- Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka.              
- Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Organizator putovanja je Turistička agencija „HEDONIC TRAVEL“-a, Licenca OTP 103/2021 kategorije A od 08.10.2021. godine.    
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.
Program broj 1 od 01.11.2022.
telefon.png

last-minute.png

telefon.png

×

INFORMACIJE I KONTAKT TELEFONI

POSLOVNICA BEOGRAD
HEDONIC TRAVEL BEOGRAD
(Gavrila Principa 52)


Radno vreme
Pon - Pet: 09:00 - 20:00
Subota: 09:00 - 15:00

Telefoni:
tel: +381 11 3 66 00 22
tel: +381 11 3 66 44 55

E-mail: info@hedonictravel.rs


OVLAŠĆENI SUBAGENT - NOVI SAD
HEDONIC TRAVEL 021
(Jovana Subotića 21, lokal 1)


Radno vreme
Pon - Pet: 09:00 - 21:00

Telefoni:
+381 21 6610 745

×

Newsletter (prijava)

Ostavite nam email adresu, kako bi Vas obaveštavali o aktuelnim ponudama.* Prijavom ste saglasni da Vas možemo povremeno obaveštavati o aktuelnim ponudama